Bli medlem
 
Medlem i Örebro Amatörfiskeklubb blir du genom att kontakta ordföranden eller kassör och ansöka om medlemskap. Rekommendation från en som redan är medlem Örebro Amatörfiskeklubb är meriterande men inget krav. Antagning av nya medlemmar sker vid ordinarie styrelsemöten. Som ny medlem förväntas du närvara vid ett möte för nya medlemmar som du kallas till enligt kalendarium.
 
Regler och stadgar
Vänligen kontakta någon i styrelsen för att erhålla föreningens stadgar och fiskebestämmelser. Du som är medlem finner dessa under medlemssidorna.
 
Medlemsavgift
Det första året är kostnaden för medlemskapet medlemsavgiften samt 200kr i inskrivningskostad. Från och med år två betalar du endast medlemsavgift. Avgifterna är för 2012 följande:
Vuxen 1 (även pensionär), 600 kr
Vuxen 2 (sammanboende), 450 kr
Äldre junior (16-20år), 300 kr
Yngre junior (7-15år), 200 kr
Familjeavgift, 1100 kr
 
Ja, jag vill bli medlem i Örebro Amatörfiskeklubb!
Ansök om medlemsskap i fiskeklubben genom att skicka ett mail med ditt namn och dina kontaktuppgifter till oss. Vår mailadress finner du under Kontakta oss. Där finns även ett formulär som du kan använda istället för epost om du så önskar.